lidgeld 2024

 

 

De ledenbijdrage bij wandelclub De Gruun Zipkes voor het kalenderjaar 2024 blijft behouden op 15€/persoon. Tijdig uw lidmaatschap vernieuwen is belangrijk omwille van de geldigheid van het huidig lidmaatschap dat eindigt op 31/12/2023!!! Het is dus belangrijk om uw lidmaatschap te hernieuwen voor eindejaar. Uiteraard kan je nog later hernieuwen, ... maar zolang het lidgeld 2024 niet betaald is, word je vanaf nieuwjaar 2024 aanzien als niet-lid en dien je op WSVL wandeltochten in te schrijven als niet-lid (3€), dus zonder de ledenkorting (1,5€).

Lidgeld betaal je door storting op het rekeningnummer van

 

DE GRUUN ZIPKES

BE42 1030 6641 4554

 

DE GRUUN ZIPKES VZWKES VZW

Nieuwstraat 21

2235 WESTMEERBEEK

Vermelding : lidgeld 2024 gevolgd door naam v/h lid

 

Uiterste datum voor betaling: 15 december 2023

 

Wij dienen nog administratief werk te doen om er voor te zorgen dat uw huidige lidkaart geactiveerd is voor het jaar 2024.

De lidkaart van harde plastic blijft ook in 2024 in gebruik.

Het mutualiteitsattest en andere documenten worden bezorgd op de eindejaarstocht.

Neem je niet deel aan de laatste wandeltocht van dit jaar? Dan bezorgen we de documenten later via een extra bedeling.

 

Mogen we rekenen op een vlotte afhandeling van de lidgelden 2024? Het zal ons plezieren uw naam te mogen activeren in het clubbestand van volgend jaar en uw stiptheid bespaart ons een heleboel werk.

 

Aangesloten vanaf 1 oktober 2023? Lidmaatschap loopt tot 31 dec 2024.

 

De verantwoordelijken:

Marleen, Ivo, Jan M, Robert, Eric, Vic, Jan VU, Eddy.

 

Lidmaatschap en verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Als lid ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens wandelingen maar wanneer juist en hoe?

Over verzekering en tussenkomt bij ongeval kan je duizend-en-een vragen stellen en het is delicaat om hierover een artikel te schrijven. Ik kan niet alle vragen beantwoorden maar enkele belangrijke weetjes zet ik toch maar eens op papier, vooral omdat er heel veel individueel gewandeld wordt.

Wanneer ben je als lid verzekerd tijdens het wandelen

  • Bij een Dit kan een wandeltocht zijn uitsluitend voor de eigen leden, een uitstap, een barbecue, een ledenfeest……
  • Wanneer je helpt aan een clubaktiviteit zoals op de wandeldag, bij parcoursafpijling of controle….
  • Wanneer je individueel wandelt zoals onder meer een wandeling via knooppunten, een wandeling aan zee of in de Ardennen, een wandeling tijdens uw vakantie, een wandeling van het blogaanbod…. Als individuele wandelaar ben je altijd verzekerd.

Op een wandeltocht, georganiseerd door een andere WSVL wandelclub ben je verzekerd als je er inschrijft en een betaalbewijs of inschrijvingsbewijs in uw bezit hebt. Heb je een ongeval en kan je niet bewijzen dat je ingeschreven bent, ben je niet verzekerd.

Leden van Wandelsport Vlaanderen zijn echter wel verzekerd door hun lidmaatschap op de heen- en terugweg van zulke wandeltocht.

Wat is een ongeval?

Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is derhalve geen ongeval. Opmerking! Voor leden wordt ook hartfalen als ongeval beschouwd.

Welke kosten worden betaald?

De verzekering is een aanvullende verzekering, dit wil zeggen dat eerst de mutualiteit de kosten terugbetaalt en de verzekering de niet terugbetaalbare kosten zal betalen. Let wel, het gaat steeds over lichamelijke letsels, stoffelijke schade wordt niet vergoed. Prothesen (bril, tanden, hoorapparaat) vallen wel onder lichamelijke schade op voorwaarde van een doktersattest. Belangrijk is dat je steeds bewijzen hebt van uw opleg.

Uitzondering uiteraard is wanneer bij uw ongeval een derde partij betrokken is die verantwoordelijk is voor het ongeval, dan betaalt de verzekering van de tegenpartij maar bij betwisting kan onze verzekering zich dan burgerlijke partij stellen.

Publish modules to the "offcanvs" position.